(BIO201) Mikrobiologija

Vežbe

Treća grupa studenata (šk.2018/2019)

Napomena: Poštovane koleginice i kolege, u attach-u se nalazi spisak studenata koji čine treću grupu. Ostali studenti će dolaziti po rasporedu u grupama koje su već formirane. Pozdrav!

Laboratorijske vežbe

Rezultati II kolokvijuma iz Mikrobiologije (praktični deo) 10.1.2017. (šk.2017/2018)

Detalji o predmetu