(BIOI41) Istorijska geologija

Predavanja

Osnovni principi istorijske geologije (šk.2019/2020)

Napomena: Dragi studenti, zbog aktuelne epidemiološke situacije, molim vas da preuzmete ova predavanja (III blok ciklus) . Uz to, za učenje možete slobodno koristiti slične sadržaje na internetu ili konsultovati knjigu iz Istorijske geologije koju imate kopiranu na va

Osnovni principi istorijske geologije 1 (šk.2019/2020)

Osnovne metode - litostratigrafija i tektonske metode (šk.2019/2020)

Napomena: Ovo je materijal koji je bio prezentovan 08.04. 2020. u on-line nastavi

Osnovne metode - biostratigrafija (šk.2019/2020)

Napomena: Materijal predavan on-line 08.04.2020.

Osnovne metode - terenski primeri (šk.2019/2020)

Napomena: Materijal je prezentovan tokom on-line predavanja 08.04.2020.

Detalji o predmetu