(BIOI41) Istorijska geologija

Predavanja

Osnovni principi istorijske geologije (šk.2019/2020)

Napomena: Dragi studenti, zbog aktuelne epidemiološke situacije, molim vas da preuzmete ova predavanja (III blok ciklus) . Uz to, za učenje možete slobodno koristiti slične sadržaje na internetu ili konsultovati knjigu iz Istorijske geologije koju imate kopiranu na va

Osnovni principi istorijske geologije 1 (šk.2019/2020)

Detalji o predmetu