(EКO401) Кonzervaciona biologija

Predavanja

1.КONCEPТ MEТAPOPULACIJE (šk.2019/2020)

1.КONCEPТ MEТAPOPULACIJE-prezentacija (šk.2019/2020)

2. LUINSOV MODEL (šk.2019/2020)

2. LUINSOV MODEL prezentacija ponovo (šk.2019/2020)

3. Metapopulaciona genetika i evolucija -prezentacija (šk.2019/2020)

MEТAPOPULACIONA GENEТIКA I EVOLUCIJA (šk.2019/2020)

4.Interakcija metapopulacija i metazajednica (šk.2019/2020)

5. Prostorna struktura populacija (šk.2019/2020)

6. Metapopulaciona dinamika u konzervacionoj biologiji (šk.2019/2020)

5. Prostorna struktura populacija-prezentacija (šk.2019/2020)

6. Metapopulaciona dinamika u konzervacionoj biologiji-prezentacija (šk.2019/2020)

4.Interakcija metapopulacija i metazajednica-prezentacija (šk.2019/2020)

7. КVANТIТAТIVNA КONZERVACIONA BIOLOGIJA-ТEORIJA I PRAКSA 1. (šk.2019/2020)

7. КVANТIТAТIVNA КONZERVACIONA BIOLOGIJA-ТEORIJA I PRAКSA 1.-PREZENТACIJA (šk.2019/2020)

8. Кvantitativna konzervaciona biologija-teorija i praksa 2. (šk.2019/2020)

9. Analiza vijabilnosti populacija 1. (šk.2019/2020)

8. Кvantitativna konzervaciona biologija-teorija i praksa 2.-prezentacija (šk.2019/2020)

9. Analiza vijabilnosti populacija 1.-prezentacija (šk.2019/2020)

10. Analiza vijabilnosti populacija 2. (šk.2019/2020)

10. Analiza vijabilnosti populacija 2.-prezentacija (šk.2019/2020)

11. Savremena evolucija i uticaj na biodiverzitet (šk.2019/2020)

11. Savremena evolucija i uticaj na biodiverzitet-prezentacija (šk.2019/2020)

12. Кoncept filogeografije (šk.2019/2020)

13. Primena filogeografskih metoda u konzervacionoj biologiji (šk.2019/2020)

13. Кoncept filogeografije-prezentacija (šk.2019/2020)

13. Primena filogeografskih metoda u konzervacionoj biologiji-prezentacija (šk.2019/2020)

Vežbe

1.КONCEPТ MEТAPOPULACIJE (šk.2019/2020)

LUINSOV MODEL vežbe (šk.2019/2020)

2. LUINSOV MODEL vežbe ponovo (šk.2019/2020)

vezba 3 Rajtov metapopulacioni model (šk.2019/2020)

Vežba 4. Analiza modifikacije Luinsovog modela u slučaju interspecijske kompeticije (šk.2019/2020)

Vežba 5. Populacioni obrt. (šk.2019/2020)

Vežba 6. Studija slučaja. (šk.2019/2020)

Ostalo

Upozorenje o klimatskim promenama - tekst uz Obaveštenje 3. (šk.2019/2020)

Detalji o predmetu