(G-266) Тurizam i održivi razvoj

Predavanja

Silabus - Тurizam i održivi razvoj (šk.2014/2015)

Napomena: Literatura:. Stojanović, V. (2006): Održivi razvoj turizma i životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad; 2. Jovičić D. Ivanović V. (2006): Тurizam i prostor, ТON-plus, Beograd; 3. Jovičić D. (2000): Тurizam i životna sredina-koncepcija o

Detalji o predmetu