(M849) Numeričko rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina

Nema materijala!

Detalji o predmetu