(M856) Algebre, prsteni i moduli

Detalji o predmetu