(M810) Uopšteni inverzi matrica

Plan i program nastave

Uopšteni inverzi matrica-sadržaj predmeta (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu