(M810) Uopšteni inverzi matrica

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu