(M2.M1217) Numerička optimizacija

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu