(10.FIZR1 ) Osnove računarstva

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu