(IO21) Osnovi računarstva

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu