(F-228) Automatsko upravljanje

Plan i program nastave

Specifikacija predmeta Automatsko upravljanje (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu