(O-12) Ekonomika i organizacija preduzeća

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu