(20.ТMMHOТ) Menadžment u hotelijerstvu

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu