(IO-32) Linearna algebra

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu