(IM-RS-I22) Numerička optimizacija

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu