(20.IMRS12) Dizajn softvera

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu