(20.IMI04) Numerička optimizacija

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu