(20.IMI08) Тeorija informacija u mašinskom učenju

Ne postoji plan i program nastave za dati predmet!

Detalji o predmetu