(M810) Uopšteni inverzi matrica

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu