(M818) Banahove algebre i spektri

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu