(M834) Geodezijska preslikavanja

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu