(M838) Matrične transformacije i nizovi

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu