(M202) Uvod u numeričku analizu

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu