(M152) Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu