( IO-I32) Upravljanje projektima u IТ

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu