(M655) Metode funkcionalne analize u ekonomiji

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu