(M657) Finansijsko modeliranje 1

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

I kolokvijum (šk.2020/2021)

II kolokvijum (šk.2020/2021)

Detalji o predmetu