(M662) Regresiona analiza u finansijama

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu