(M502) Тeorija operatora

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

April 2019 (šk.2018/2019)

April 2020. (šk.2019/2020)

Detalji o predmetu