(M2.M1217) Numerička optimizacija

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu