(M2.M1409) Baze podataka i VEB programiranje

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu