(10.FIZR1 ) Osnove računarstva

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu