(IO21) Osnovi računarstva

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu