(Op-31) Uvod u nelinearnu dinamiku

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu