(H-111-B) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

Primeri sa prethodnih ispita i kolokvijuma

I_kolok_primer (šk.2018/2019)

II_kolok_primer (šk.2018/2019)

Detalji o predmetu