( XX.H131C) Instrumentalne metode u organskoj hemiji

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu