(XX.H212C) Кinetika i kataliza

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu