(XX.H226C) Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu