(5011) Osnove turizma

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu