(5054) Menadžment turističke privrede

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu