(O-12) Ekonomika i organizacija preduzeća

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu