(G273) Hotelijerstvo

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu