(G263) Тurističke agencije i turoperatori

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu