(G279) Menadžment i marketing turističke destinacije

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu