(20.ТMMARК) Menadžment i marketing u turizmu

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu