(20.ТMMHOТ) Menadžment u hotelijerstvu

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu