(IO-13) Uvod u računarstvo

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu