(IO-52) Uvod u softversko inženjerstvo

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu