(IO-I42) Open source matematički softver

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu