(IM-UI-I53) Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu